Com ens afecten les noves mesures

Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubte

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitatsculturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d’acord amb la Resolució SLT/2546/2020,de 15 d’octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre, o, si escau, resolució que lasubstitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les22.00 hores en cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis derestauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

0 comentarios en “Com ens afecten les noves mesuresAfegeix els teus →

Deixa un comentari